ניהול תוכן

יצירת תוכן מקורי, רלוונטי וייחודי לקהל היעד.התאמת הלקוח למנהל התוכן במטרה ליצור שפה משותפת וחיוביתלמינוף המותג והתוכן הפרסומי.