NEGEV nature

השקת קולקציית פרקט עץ ואבן שיש טבעיים

ביקשו מאיתנו לחשוב על גיבאוואי מגניב לעיתונאים ואדריכלים להשקת הקמפיין של 'נגב' שבמסגרתו הושקה קולקציית פרקט עץ ואבן שיש טבעיים.

בפועל, הדרישה הייתה לשלוח דוגמית אריחי שיש אבל זה היה כבד מדי (ליטרלי)
אז הסתפקנו בעוגה. (הבנתם? שיש)