Life is a CATWALK

חיזוק קמפיין פרסום

לצורך חיזוק המסר הפרסומי של חברת TNT "החיים הם מסלול אופנה",
הקרנו אילוסטרציה המדמה מסלול אופנה על גבי בניינים ברחבי העיר ובמקביל חולקו קטלוגים של TNT עם הסלוגן החדש.

ואם זה לא הספיק...
הרחבנו את הפעילות לקהל הבליינים- בתאי השירותים הרחבנו את שטח הפרסום על פני כל התא במטרה ליצור תחושה של מסלול אופנה אמיתי, כשבעת סגירת הדלת, פלאשים צצים כהדמיית התחושה של הליכה על מסלול.
לכן, לאן שלא תלכו- החיים שלכם הם מסלול אופנה.

 

Life is a catwalk