מפעל הפיס ועמותת שווים - לילה סגול

סרטון חשיפה למהלך "לילה סגול" בו הובלנו קמפיין ויראלי ברשת וצביעה שלה בסגול ליום אחד לציון היום הבינלאומי לזכויות אנשים עם מוגבלויות. היה שיגעון!